6. SINIF MATEMATİK YAPRAK TESTLERİ
6. Sınıf Matematik Yaprak Testleri
 
 
 
3. Doğal sayılarda dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Gönderen:
 
1. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar.
Gönderen:
 
2. Doğal sayılarla işlem önceliği gerektiren alıştırmalar çözer ve doğal sayılarla toplama ve çarpma işleminin özelliklerini açıklar.
Gönderen:
 
4. Doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Gönderen:
 
5. Asal sayıları belirler. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
Gönderen:
 
6. Bölünebilme kurallarını açıklar.
Gönderen:
 
7. EBOB, EKOK kavramını açıklar.
Gönderen:
 
8. EBOB – EKOK ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Gönderen:
 
9. Açılar kavramını açıklar. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini belirler.
Gönderen:
 
10. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
Gönderen:
 
11. Kesirleri karşılaştırır sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
Gönderen:
 
12. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini yapar.
Gönderen:
 
13. Kesirlerle toplam ve çıkarma işlemi ile ilgili problem çözer ve kurar.
Gönderen:
 
14. Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini yapar.
Gönderen:
 
15. Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini problemlere uygular.
Gönderen:
 
16. Ondalık sayıları çözümler, belirtilen basamağa yuvarlar.
Gönderen:
 
17. Ondalık kesirlerle çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Gönderen:
 
18. Ondalık ifadelerle karışık işlemler ve dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
Gönderen:
 
19. İki veri gurubunun karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. Araştırma sonucuna uygun verileri elde eder.
Gönderen:
 
20. Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder. İki gruba ait verileri sıklık tablosu veya sütun grafiğinde gösterir.
Gönderen:
 
 
 
21. Veri gruplarına ait aritmetik ortalama ve açıklığı hesaplar.
Gönderen:
 
22. Tamsayıları yorumlar sayı doğrusunda gösterir.
Gönderen:
 
23. Tamsayıların mutlak değerini açıklar. Tamsayıları karşılaştırır ve sıralar.
Gönderen:
 
24. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Gönderen:
 
25. Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili problemler çözer ve kurar.
Gönderen:
 
26. Tam sayılarla karışık işlemler çözer. Toplama işleminde değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman özelliklerinin fark eder.
Gönderen:
 
27. Aritmetik dizinin kuralını harfle ifade eder. Kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.
Gönderen:
 
28. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen cebirsel ifadeye uygun sözel durumu yazar.
Gönderen:
 
29. Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.
Gönderen:
 
30. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Terim, sabit terim ve kat sayı kavramlarını bilir. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
Gönderen:
 
31. Cebirsel ifadeler genel tekrar testi.
Gönderen:
 
32. Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer.
Gönderen:
 
33. Paralel kenara ve üçgene ait olan bağıntısını oluşturur ve problem çözer.
Gönderen:
 
34. Paralel kenar ve üçgene ait alan bağıntısını oluşturur. Alan ile ilgili problemleri çözer.
Gönderen:
 
35. Alan ölçme birimlerini tanır. Birimleri birbirine dönüştürür. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
Gönderen:
 
36. Çember çizerek merkezini yarıçapını ve çapını belirler. Çember ve daire ilişkisini açıklar. Çapı ve yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplar.
Gönderen:
 
37. Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilen birim küp sayısının o cismin hacmine eşit olduğunu anlar.
Gönderen:
 
38. Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve santimetreküp, desimetreküp, metreküp birimleri arasında dönüşüm yapar.
Gönderen:
 
39. Oran kavramını açıklar.
Gönderen:
 
40. Kesirlerle çarpma bölme işlemini problemlere uygular.
Gönderen:
 
3.1. Sayı örüntüleri
Gönderen:
 
3.2. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri
Gönderen:
 
 
 
 
Hic kayit yok!
 
 
 
Ençok İndirilen Yaprak Testler
Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer.
Doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal sayılarda dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Problem çözer ve kurar.
Paralel kenar ve üçgene ait alan bağıntısını oluşturur. Alan ile ilgili problemleri çözer.
 
Ençok İndirilen Dökümanlar
7. Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
5. Sınıf Matematik Dersi BEP Yıllık Planları 5
Matematik BEP Yazılı Sorusu (Kolay) (2014-2015)
5. Sınıf Matematik Dersi BEP 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 8. Sınıflar Teog Deneme Sınavı
 
Son Eklenen Çalışma Yaprakları
55
En büyük ve en küçük sayıları oluşturma etkinliği
Matematik Kesirler Sunusu
Toplama İşlemi Çalışma Yaprakları
Toplama İşlemi Çalışma Yaprakları
 
Son Eklenen Dökümanlar
matematik
8. SINIF MATEMATİK BEP PLANI
zor mat 7. sınıf
BEP
DÖNME HAREKETİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2
 
 
 
Tavsiye Edilen Siteler
BepBilgini.com
Eğitim Siteleri
 
 
Sosyal Medya
 
 
 
İletişim
Kullanım ve Gizlilik
Site Haritası
MatematikBilgini.com 2014